Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem JAFAR 8852 DN80/1250 GGG40

2 856,06 zł brutto

2 322,00 zł netto

Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem JAFAR 8852 DN80/1250 GGG40

Ilość
Produkt dostępny

 

Regulamin sprzedaży

 

Polityka prywatności

Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem JAFAR 8852 DN80/1250 GGG40

1. PRZEZNACZENIE


Hydrant podziemny typ 8852 z podwójnym zamknięciem, z dodatkowym zabezpieczeniem przed przepływem w postaci zaworu kulowego umieszczonego poniżej grzyba, przeznaczony jest do instalacji przeciwpożarowych, do wody czystej, chemicznie obojętnej, wolnej od stałych zanieczyszczeń. Używane są w instalacjach podziemnych na rurociągach ułożonych poziomo, poniżej strefy zamarzania.
Przedmiotem niniejszej instrukcji użytkowania jest:

 •  hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem,
 •  z samoczynnym odwodnieniem z chwilą zamknięcia przepływu medium
 •  z możliwością wymiany wewnętrznych elementów bez odcinania przepływu – wersja z podwójnym zamknięciem 8852


2. OPIS TECHNICZNY

 • hydranty podziemne posiadają formę kolumny, poprzez wnętrze której woda może być czerpana z rurociągu.
 •  Górna część hydrantu zaopatrzona jest w gniazdo kłowe pozwalające przymocować stojak hydrantowy. Górna część hydrantu stanowi korpus żeliwny, korpus posiada element napędowy na zakończeniu trzpienia (tzw. kaptur), za pomocą którego poprzez rurę dystansową ruch obrotowy przenoszony jest na grzyb hydrantu, wykonujący ruch posuwisty. Obrotowy trzpień osadzony jest w korku dławiącym uszczelnionym za pomocą gumowych pierścieni uszczelniających. Kierunek obrotu przy zamykaniu hydrantu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. Podczas obracania trzpieniem następuje przesuwanie grzyba i otwieranie przepływu. W dolnej części hydrantu znajduje się żeliwna komora zaworowa zawierająca grzyb stanowiący zawieradło, oraz urządzenie odwadniające. Grzyb przesuwając się zamyka otwór wylotowy odwadniacza. W przypadku zamykania hydrantu grzyb siada w gnieździe, po czym następuje odprowadzenie pozostałej wody w kolumnie hydrantu przez wylot odwadniacza. Korpus komory dolnej wyposażony jest w kołnierz przyłączeniowym, pozwalającym zamontować hydrant na rurociągu. W hydrancie TYP 8852 możliwa jest wymiana całego wewnętrznego mechanizmu hydrantu bez odcinania zasilania dzięki obecności zaworu  kulowego
 •  odbierane i wykonane zgodnie z: EN 1074-6 (Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Hydranty) oraz EN 14339
 •  próbie szczelności są poddawane wszystkie hydranty (100%). Sprawdzana jest szczelność zewnętrzna korpusu i szczelność zamknięcia.
 •  zakres temperatury stosowania produktu od +1°C do +50 [°C]
 •  zakres oferty średnic nominalnych: DN80 - DN100
 • parametry hydrauliczne, max. prędkość przepływu: do 4[m/s]
 •  moment napędowy przesterowania hydrantu:
        DN [mm]     80     100
        Mmax [Nm]     80     80
 •  sterowanie armaturą: w podstawowym wykonaniu kierunek zamykania hydrantu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara (w prawo). Na specjalne zamówienie kierunek zamykania może być odwrotny.
 •  kołnierze przyłączeniowe wykonane są zgodnie z EN 1092-2 o wymiarach odpowiednich dla ciśnień nominalnych
 •  wydajność hydrantu przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa wynosi minimum:
 •  10[dm3/s] – nadziemny DN80
 • 15[dm3/s] – nadziemny DN100
 •  klucz sterujący armaturą zgodny z 89/M-74088
 •  wykonanie zgodne z EN 14339
2 Przedmioty