Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem JAFAR 8005 DN80/1250

4 284,09 zł brutto

3 483,00 zł netto

Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem JAFAR 8005 DN80/1250

Ilość
Obecnie brak na stanie

 

Regulamin sprzedaży

 

Polityka prywatności

Hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem JAFAR 8005 DN80/1250

1. PRZEZNACZENIE

Hydranty nadziemne TYP 8005 z podwójnym zamknięciem, z dodatkowym zabezpieczeniem przed przepływem w postaci zaworu zwrotnego umieszczonego poniżej grzyba, przeznaczone są do instalacji przeciwpożarowych, do wody czystej, chemicznie obojętnej, wolnej od stałych zanieczyszczeń. Używane są w instalacjach podziemnych na rurociągach ułożonych poziomo, poniżej strefy zamarzania. Przedmiotem jest:

 •  hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem
 •  z samoczynnym odwodnieniem z chwilą zamknięcia przepływu medium
 •  z możliwością wymiany wewnętrznych elementów bez odcinania przepływu

Hydrant nadziemny 8005 z podwójnym zamknięciem wykorzystuje się w instalacjach wodociągowych i p.pożarowych celem poboru wody w zakresie temperatur do +50°. Korek uszczelniający zabezpieczony pierścieniem odpornym na wykręcanie. Korek wykonany z mosiądzu prasowanego, a część wewnętrzna i zewnętrzna hydrantu z materiałów odpornych na korozję. Całość odporna na środki dezynfekujące.


2. OPIS TECHNICZNY

 • hydranty nadziemne posiadają formę kolumny, poprzez wnętrze której woda może być czerpana z rurociągu. Głowica hydrantu zaopatrzona jest w nasady pozwalające przymocować węże pożarnicze (węże czerpalne). Górna część hydrantu stanowi korpus żeliwny, korpus posiada element napędowy na zakończeniu trzpienia (tzw. kaptur), za pomocą którego poprzez rurę dystansową ruch obrotowy przenoszony jest na grzyb hydrantu, wykonujący ruch posuwisty. Korpus górny z dolnym połączony jest kolumną hydrantu Obrotowy trzpień osadzony jest w korku dławiącym uszczelnionym za pomocą gumowych pierścieni uszczelniających. Kierunek obrotu przy zamykaniu hydrantu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. Podczas obracania trzpieniem następuje przesuwanie grzyba i otwieranie przepływu. W dolnej części hydrantu znajduje się żeliwna komora zaworowa zawierająca grzyb stanowiący zawieradło, oraz urządzenie odwadniające. Grzyb przesuwając się zamyka otwór wylotowy odwadniacza. W przypadku zamykania hydrantu grzyb siada w gnieździe, po czym następuje odprowadzenie pozostałej wody w kolumnie hydrantu przez wylot odwadniacza. Korpus komory dolnej wyposażony jest w kołnierz przyłączeniowym, pozwalającym zamontować hydrant na rurociągu. W tym typie hydrantu możliwa jest wymiana całego wewnętrznego mechanizmu hydrantu bez odcinania zasilania dzięki obecności zaworu zwrotnego.
 •   odbierane i wykonane zgodnie z: EN 1074-6 (Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Hydranty) oraz EN 14384
 •  próbie szczelności są poddawane wszystkie hydranty (100%). Sprawdzana jest szczelność zewnętrzna korpusu i szczelność zamknięcia.
 •  zakres temperatury stosowania produktu od +1°C do +50 [°C]
 •  zakres oferty średnic nominalnych: DN80
 •  parametry hydrauliczne, max. prędkość przepływu: do 4[m/s]
 •  moment napędowy przesterowania hydrantu:      
  DN [mm]    80
  Mmax [Nm]    80
 •  sterowanie armaturą: w podstawowym wykonaniu kierunek zamykania hydrantu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara (w prawo). Na specjalne zamówienie kierunek zamykania może być odwrotny.
 •  kołnierze przyłączeniowe wykonane są zgodnie z EN 1092-2 o wymiarach odpowiednich dla ciśnień nominalnych
 •  wydajność hydrantu przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa wynosi minimum:
 •  10[dm3/s] – nadziemny DN80
 •  klucz sterujący armaturą zgodny z 89/M-74088
 •  wykonanie zgodne z EN 14384 TYP A(wersja niełamana)
 •  odejścia przykręcania węży strażackich
 •  nasady B 75[mm[ wg DIN 14318