Rura PP K2-Kan 500x3000

1 225,87 zł brutto

996,64 zł netto

Rura PP K2-Kan 500x3000

Ilość
Produkt dostępny

 

Regulamin sprzedaży

 

Polityka prywatności

Rura PP K2-Kan 500x3000

Charakterystyka techniczna:

System rur i kształtek K2-Kan, pod względem swoich własności użytkowych oraz możliwości prowadzenia robót ziemnych i prac montażowych związanych z układaniem przewodów w gruncie stanowi obecnie optymalny system kanalizacyjny pozwalający na prognozę, że przewody kanalizacji sanitarnej, odwadniającej, ogólnospławnej, czy przemysłowej układane w ziemi pod drogami o wysokim stopniu obciążenia lub na innych terenach, będą użytkowane przez okres co najmniej 100 lat a koszty inwestycji będą optymalne.

Rury systemu K2-Kan zgodnie z normą PN-EN 13476-3 zakwalifikowane są do rur strukturalnych ( profilowych ) typu B. Nowością ich konstrukcji jest to, że ścianka zewnętrzna ma na szczycie niskiego szerokiego żebra wykonane dodatkowe wzmocnienia daszkowe, które przejmują naciski punktowe bezpośrednio na ściankę zewnętrzną rury powodując jej odkształcenie, nie dopuszczając przy tym do deformacji ścianki wewnętrznej. Ścianka zewnętrzna ma ponadto kształt niskiej i szerokiej fali o ciasnych wąskich rowkach, gdzie w ostatnim rowku usytuowana jest uszczelka elastomerowa przeznaczona do ich łączenia. Przy takiej konstrukcji rury występuje korzystny przebieg wzrostu sztywności obwodowej przy zmianie grubości ścianki zewnętrznej podczas gdy grubość ścianki wewnętrznej pozostaje stała. W zależności od grubości ścianki zewnętrznej można otrzymać sztywność obwodową w zakresie SN = (4÷16) kN/m2.

Wszystkie rury strukturalne typu B (korugowane lub profilowe) mają bardzo rozbudowaną wysokość ścianek w porównaniu do rur gładkościennych (litych, spienionych lub innych strukturalnych typu A), gdzie stosunkowo mała grubość ścianek (zróżnicowana w zależności od sztywności obwodowej) nie ma tak istotnego wpływu na wielkość średnicy wewnętrznej i obliczenia hydrauliczne.

Rury K2-Kan (DN/ID oraz DN/OD) wytwarzane są poprzez wytłaczanie koekstruzyjne polegające na tym, że dwa niezależne układy jednoślimakowe uplastyczniają granulat polipropylenowy (o dwóch różnych barwach lecz o podobnych właściwościach), który podawany jest do głowicy formującej równocześnie współosiowo dwie rury. Rura wewnętrzna ma ściankę gładką, a rura zewnętrzna ma ściankę formowaną faliście (korugowaną) poprzez urządzenie odciągające. Obie te rury są połączone ze sobą w czasie tego formowania na gorąco poprzez docisk tworząc w miejscach połączenia dwuwarstwową, dobrze zgrzaną ściankę. Gładka ścianka wewnętrzna ma barwę jasnopopielatą, natomiast ścianka zewnętrzna falista ma barwę pomarańczowo-brązową ( DN/ID 150 – 600 ) i czarną ( DN/ID 800 – 1000 ), natomiast DN/OD 160 – 400 jasno-pomarańczową. Główną zaletą tego typu rur jest to, że przy niewielkim zużyciu materiału, a więc przy ich małej wadze, wytwarzane są rury o dużej sztywności obwodowej.

Rury systemu K2-Kan z polipropylenu produkowane są najczęściej o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 wg normy PN-EN ISO 9969 (natomiast wg normy DIN 16961 sztywność ta wynosi min. 31,5 kN/m2 ) oraz sztywności obwodowej SN 10 kN/m2 , SN 12 kN/m2, SN 16 kN/m2.


Przeznaczenie:

  • Rury K2-Kan posiadają wysoką sztywność obwodową i można te rury stosować do budowy sieci kanalizacyjnej ułożonej na głębokości od 0,8 do 8 metrach na terenach bez obciążenia pod drogami

  • Dzięki wspomnianej wcześniej sztywności systemy K2-Kan można zastosować pod drogami o maksymalnym obciążeniu dynamicznym SLW 60 do odprowadzenia wody deszczowej czy odprowadzeniu kanalizacji


Normy:

PN-EN 13476-3 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

7 Przedmioty