Rura PE100 GAZ RC TYTAN 160x9,5x12 SDR17 KACZMAREK

117,11 zł brutto

95,21 zł netto

Rura PE100 GAZ RC TYTAN 160x9,5x12 SDR17 KACZMAREK

Ilość
Produkt dostępny

 

Regulamin sprzedaży

 

Polityka prywatności

Rura PE100 GAZ RC TYTAN 160x9,5x12 SDR17 KACZMAREK

– Typ 2/2 (dwuwarstwowa) – Rura z polietylenu PE 100-RC

Odcinki rur w zależności od średnicy i przeznaczenia można łączyć następującymi metodami:
– zgrzewanie doczołowe
– zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych
– łączenie za pomocą kształtek zaciskowych

Przeznaczenie:

  • do przesyłania paliw gazowych

  • do instalacji sieci gazowych

Normy:

PN-EN 1555-2+A1:2013-05 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Część 2: Rury

  • Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ powietrza.
  • Rury PE dostarczane są w postaci zwojów (kręgów) lub prostych odcinków paletyzowanych w wiązki. Podczas transportu i składowania rur i kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich nie uszkodzić.
  • Do łączenia z armaturą lub rurociągami wykonanymi z materiałów innych niż PE mogą być wykorzystywane kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mechaniczne lub kształtki przejściowe PE/stal.
  • Rury TYTAN PE/PE można łączyć przez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe lub złączkami zaciskowym
132 Przedmioty